ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมและ รับทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สสว พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( Start up )

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราภิวัต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประธานเปิด “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( Start up ) ปี 2560   ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม...