กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการ จากชุมชน สู่ ร.ร.โครงการอาหารกลางวัน ที่ ร.ร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการ จากชุมชน สู่ ร.ร.โครงการอาหารกลางวัน ที่ ร.ร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น จัดทำ โครงการศาสตร์พระราชา จากชุมชน สู่โรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย...