ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ นายสมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงMOU ...