เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จ.ขอนแก่น เร่งทำความสะอาดฟาร์ม หลังการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในโคนม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จ.ขอนแก่น เร่งทำความสะอาดฟาร์ม หลังการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในโคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น...