เทศบาลตำบลท่าพระ จัดงานมหกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลท่าพระ จัดงานมหกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 19 พ.ค. 66 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรม...

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดวุฒาราม สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...