โรงหนังเมเจอร์ ใหม่ ใกล้บ้าน ผู้ชมล้นหลาม ที่แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น

โรงหนังเมเจอร์ ใหม่ ใกล้บ้าน ผู้ชมล้นหลาม ที่แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น https://youtu.be/yJ-cT_148QA?si=v5lvC6AGTvrw9Crt เปิด"โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาใหม่สาขาที่ 175 แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น" เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน...