ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น” ผนึก 8 ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง

"ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น" ผนึก 8 ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...