“สภาเกษตร จ.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย จัดถก “1 ชุมชน 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ”

"สภาเกษตร จ.ขอนแก่น" ผนึกเครือข่าย จัดถก "1 ชุมชน 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ" สภาเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมมือเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานกลาง...