“มข.” ยันชัด!จับมือครั้งยิ่งใหญ่ หนุน ทีมวอลเลย์บอลหญิง ภายใต้ชื่อ”KKU ขอนแก่นสตาร์วีซี”

"มข." ยันชัด!จับมือครั้งยิ่งใหญ่ หนุน ทีมวอลเลย์บอลหญิง ภายใต้ชื่อ"KKU ขอนแก่นสตาร์วีซี" https://www.youtube.com/watch?v=6TQk3i36Nl8 https://www.youtube.com/watch?v=-MZVPBfhouU https://www.youtube.com/watch?v=UbPkx_22gNY https://www.youtube.com/watch?v=vQU5xKQo628 https://www.youtube.com/watch?v=p6NBTUYJtcY จับมือครั้งยิ่งใหญ่ ในการสร้าง และพัฒนาคน...