OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น

OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมชุมชน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น...

“OR”จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566

"OR"จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...