OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น

OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมชุมชน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า นายอาคม ศิลปดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” ที่ เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ์ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (OR) ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมชุมชน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย และความรู้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
OR มีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ โดยมีความตั้งใจในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth”.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น