อสมท. มอบสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัยภาคใต้

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เมื่อต้นปี 2560
บมจ.อสมท จัดทำโครงการ ” อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ ” โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมียอดบริจาค 27,287,429.77 บาท (9ม.ค-9ก.พ60)
และได้มอบถุงยังชีพ ให้ผู้ประสบภัย 11 จังหวัด จำนวน 22,598 ถุง รวมทั้งจัดครัวปรุงสุก ครั้งละ 20,000 บาท รวมเป็น 1,738,404 บาท

ส่วนการเยียวยาในระยะที่2 ช่วงฟื้นฟูเยียวยา โดยใช้งบประมาณ 25,549,025.77 บาท
– รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องช่วยชีวิต ให้ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3,890,000บาท ซึ่งได้มอบแล้ว เมื่อ 27 มิ.ย.60
– ชุดเด็กใต้ใฝ่เรียน (6000 ชุด)สำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ประกอบด้วย ตุ๊กตาหมอน อุปการณ์การเรียน
– อุปกรณ์กีฬา 99 โรงเรียน (จังหวัดละ9โรง 11 จังหวัด)
– อาหารปรุงสุก 11 ครั้ง
– ทุนการศึกษา 3,300ทุน ทุนละ 2000 บาท สำหรับเด็กนักเรียนมัธยม (จังหวัดละ300ทุน)
– สนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัย 5 แห่ง (นครศรี 2/สงขลา2/ชุมพร1)แห่งละ200,000 บาท

เมื่อวันที่  4-6 กค 2560 ผู้บริหาร บมจ.อสมท นำโดย นายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท เดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย ระยะที่2ที่
– โรงเรียนบ้านระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
– โรงเรียนอนุบาลสุราฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
จากนั้น ทีมงาน อสมท ในพื้นที่ภาคใต้ จะมอบสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัย ในอีก 8 จังหวดที่เหลือ ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 และจะทำการปิดโครงการ อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ อย่างเป็นทางการต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น