“ร.ร.กุดเชียงมี” ขอนแก่น คว้าแชมป์รายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 12 ปี 60ปี มข.

“ร.ร.กุดเชียงมี” ขอนแก่น คว้าแชมป์รายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 12 ปี 60ปี มข.

“มข.”ปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ นักกีฬารุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 12 ปี หรือเด็กระดับประถมศึกษา KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) เนื่องในวาระ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวาระครบ 60 ปี ในปีนี้ พ.ศ. 2567 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ศูนย์ฝึก KKU VOLLEYBALL ACADEMY ตลอดจนบ่มเพาะ และสร้างนักกีฬาตั้งแต่รุ่นเยาว์ ต่อยอด ไปสู่ระดับชาติ และนาชาติ ต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ศูนย์ฝึกเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) พร้อมทั้ง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU )เพื่อสนับสนุนโครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ,ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ,รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ,ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือ และการตลาดโครงการ KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี ,น.ส.สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นายเฉลิมชัย ศิริอาคเนย์ ที่ปรึกษาบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด,นายชัยธนาดลย์ อุดชิน ที่ปรึกษาบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด,นายภูเบศก์ ยอดรัก ผู้ช่วยประธานกรรมบริหารบริษัทเทียนเฟือก เมนูแฟกจูริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ปรเทศเวียดนาม ,ผศ.กลมเกลียว มาเวียง ผู้อำนวยการสโมสรขอนแก่นสตาร์ วอลเลย์บอล คลับ จำกัดตลอดจน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทั้ง 8 ทีม ร่วมในพิธีปิด


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งอยู่ในแผนของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว สำหรับเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดมาทั้ง 4 วันและวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดงาน และก็ได้ 4 ทีมที่เข้ารอบพร้อมรับรางวัลในวันนี้ ทั้งรองชนะเลิศอันดับ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ อีกทั้งวันนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือ กับผู้สนับสนุนหลักบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัดซึ่งให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัด ก็รู้สึกว่าเป็นไปตามเป้าหมาย นักกีฬามีความสุขและผู้จัดก็มีความสุข และในปีต่อๆไปหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความอุ่นใจและการพัฒนา ให้ดียิ่งๆต่อไป
ด้าน นายเฉลิมชัย ศิริอาคเนย์ ที่ปรึกษาบริษัทเทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่าสำหรับบริษัท เทียนเฟือก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด มีความยินดี สนับสนุนโครงการวอลเลย์บอล เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ในครั้งนี้ เนื่องจากว่าเป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัย กับทางประเทศชาติของเรา กับอนาคตของเยาวชน
ส่วน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี กล่าวถึงว่า การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS’ VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) ครั้งนี้ว่า ด้วยในปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬายอดนิยมที่เล่นกันอย่างแพร่หลาย และมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาหรือเป็นคนอีสาน ที่ รับใช้ชาติจนสร้างผลงานมีชื่อเสียงโด่งดังและติดอันดับโลก
รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าในโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวาระครบ 60 ปี ในปีนี้ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็น 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม นายกสภาฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ฝึก (Academy)ในชื่อ KKU Volleyball Academy (KKU VA) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังนี้เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง การ
สนับสนุนผู้หญิงให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางเพศด้านอื่นๆ อีกทั้งเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากลผ่านการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุนการ สร้างทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง พัฒนาทักษะความสามารถให้สูงขึ้นและต่อยอดสู่ระดับ สโมสร ระดับอาชีพในประเทศและนานาชาติ
กำหนดการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันรอบแรก วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 คู่) การแข่งขันรอบที่รองชนะเลิศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 2 คู่) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (จำนวน 1 คู่) รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน1.โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จ.มหาสารคาม,2.โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จ.ชัยภูมิ,3.โรงเรียนกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น, 4.โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาจ.นครราชสีมา,5.โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร ,6.โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา จ.กาฬสินธุ์,7.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จ.มหาสารคาม และ 8. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน จ.อุดรธานี
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่โรงเรียนกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท ได้แก่โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา จ.กาฬสินธุ์,รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล) ได้แก่ทีมโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จ.มหาสารคามนอกเหนือจากนี้ 4 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้รับการทาบทามเพื่อเป็นโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายของ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชิญลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนจาก ม.ขอนแก่นต่อไปรายนามผู้ให้การสนับสนุน บริษัทเทียนเฟื้อก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด,โรงแรมบายาสิตา และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (น้ำดื่มสิงห์).

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น