ธปท อีสาน จัดอบรม BOT NE Talk การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโครงการ   BOT NE Talk ครั้งที่ 2 “การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ”  โดยนายชุมพร   พารา  ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยสาขา ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ  นักธุรกิจ  ประชาชน  ที่สนใจกับการใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาด เพิ่มยอดขาย  โดยการ อบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากในชุมพร พารส  ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ เป็นวิทยากร บรรยาย  ในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก  กว่า 170 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น