งานสภากาแฟรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงาน กสทโทรคมนาคม  ขอนแก่น  ชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2560 ในงานมีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานกว่า 40 คน นายถาวร ช่วยศรี  ผจก กสท โทรคมนาคม ขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับ หน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจมาร่วมงานสภากาแฟในครั้งนี้  สำหรับงานครั้งนี้ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาร่วมงาน 14  หน่วยงาน เช่น อสมท  ออมสิน  ธกส  ไฟฟ้า  ประปา  บขส  ธอส อตก ออป  สวนสัตว์  เป็นต้น  ในงานมีการ มอบของที่ระลึกในช่วงของเทศกาลปีใหม่   มีการพูดคุย เรื่องต่างๆ ในงานของรัฐวิสาหกิจ และ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกส  ได้เชิญชวนให้ชาวรัฐวิสาหกิจไปร่วมงานตลาดประชารัฐซึ่งเปิดทุกวันพฤหัสที่  ธกสสาขาขอนแก่นด้วย  สำหรับงานสภากาแฟครั้งต่อไปทาง ธกส  จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น