ขอนแก่นจัดระเบียบสายสื่อสาร

16 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ลานสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเมืองขอนแก่น...

งานสภากาแฟรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงาน กสทโทรคมนาคม  ขอนแก่น  ชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2560 ในงานมีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานกว่า...

CAT ขอนแก่นอบรมป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงาน กสท โทรคมนาคม เขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น       นายชูเกียรติ์ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ...