ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดงานปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นางจินตนา ศรีนันทพัทธ์  ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานจัดงาน ต้อนรับปีใหม่ สวัสดีปีจอ 2561     โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ มาร่วมงานกว่า 50 คน    โดยบรรยากาศของการจัดงาน ช่วงเช้ามีการบวงสรวงพระประชาบดี  มีการแสดงของน้อง ๆ เช่นการแสดงประกอบเพลง  การร้องเพลง  กิจกรรมเล่นเกมส์ระหว่างผู้ปกครองกับบุคคลออิทิสติก สร้างความสนุกสนาน ครื้นเครง  รวมทั้งมีการแจกของขวัญปีใหม่   มีการแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ ของน้อง ๆ ออทิสติก   ทั้งนี้กิจกรรม เพื่อให้บุคคลออทิสติก ได้มีกิจกรรมที่เล่นสนุกสนาน ในเทศกาลปีใหม่ และให้รู้จักกับการอยู่ด้วยกันในสังคม  จากนั้นมีการทำบุญเลี้ยงพระเพลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น