ชาว มข เฮ ได้ปั่นจักรยาน Bike Sharing ฟรี ถึงสิ้นเดือนนี้ .

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท โอโฟ่ ประเทศไทย  โดยมี  ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย อาจารย์ จาก มข และ นายนพพล ตู้จินดา ผู้จัดการทั่วไป โอโฟ่ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร

 

ผศ. ดร. เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “OFO เป็นการใช้จักรยานร่วมกันโดยผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังของการใช้งาน ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ยุค ดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ มีการเชื่อมโยงการใช้จักรยานเข้าสู่สมาร์ทโฟนโดยใช้อินเทอร์เน็ตในการชำระค่าบริการ และให้ข้อมูลด้านคุณลักษณะของจักรยาน GPS ติดตามจักรยาน และคุณลักษณะของผู้ปั่น ด้านพลังงานในการออกกำลังกาย ระยะเวลาในการใช้งาน  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสังคมที่มีจำนวนประชากรมาก มีพื้นที่สัญจรในการออกกำลังกายเป็นต้นแบบของเมือง OFO ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ มีความก้าวหน้าเทคโนโลยี และตอบรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งต้องขอบคุณ OFO ที่นำจักรยานมาทดลองใช้ในระยะเวลาสามเดือน  พบว่ามีกระแสตอบรับที่ดีจากชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก”

 

นายนพดล ตู้จินดา ผู้จัดการทั่วไป โอโฟ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ OFO ได้รับความไว้วางใจจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้นำจักรยานมาเปิดให้บริการ  หลังการเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบันพบว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาด มียอดจำนวนการใช้งานสูงหลายพันเที่ยวต่อวัน เป็นอัตราการใช้งานสูงมากเมื่อเทียบกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยอื่น  เดิมที่ OFO เปิดให้ใช้จักรยานฟรีถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น จะขยายระยะเวลาการทดลองใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนับสนุน และสร้างสรรค์สังคมจักรยานแบ่งปัน (Bike Sharing)  และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขี่จักรยานให้แพร่หลาย  เพราะเป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

 

จากนั้น ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และนายนพพล ตู้จินดา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โอโฟ่ และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ 200 ต้น ภายใต้โครงการ “ปั่น ปลูก ป่า” ซึ่งให้ความสำคัญให้เกิดพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  รณรงค์สร้างจิตสำนึก และลดภาวะโลกร้อน ที่ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น