ชาว มข เฮ ได้ปั่นจักรยาน Bike Sharing ฟรี ถึงสิ้นเดือนนี้ .

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท โอโฟ่ ประเทศไทย  โดยมี  ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย อาจารย์ จาก มข และ นายนพพล ตู้จินดา...