ผู้ว่าฯขอนแก่นลงพื้นที่ ห้วยเสียว ดูแลปัญหาภัยแล้ง

ผู้ว่าฯขอนแก่นลงพื้นที่ดูแลปัญหาภัยแล้ง…

3 กพ 2560  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน.ขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น ชลประทานจังหวัด ปภ.ขอนแก่น นายอำเภอน้ำพองพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว บ้านเสียว อำเภอน้ำพองเพื่อดูแลปริมาณน้ำในอ่าง    หลังทางชลประทานแจ้งข้อมูลปริมาณอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่งในขอนแก่นอ่างห้วยเสียวมีปริมาณน้อยอยู่ที่ 52%
ทางผู้ว่าฯขอนแก่นจึงต้องลงพื้นที่มาดูเพื่อหาแนวทางเตรียมความพร้อมหากเกิดปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนนี้ไปถึงปลายเมษายนเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำในการบริโภคและการเกษตรที่เพียงพอ   ซึ่งอ่างห้วยเสียวระบายน้ำช่วยไร่นากว่า 110 ไร่แต่ตอนนี้มีการปลูกข้าวนาปังแค่ 15 ไร่ที่เหลือมีการปลูกอ้อยแทนส่วนน้ำใช้ที่นำไปทำประปาช่วยชาวบ้านกว่า 1,100 ครอบครัว    ทางเทศบาลและอำเภอเตรียมแผนช่วยเหลือแล้วซึ่งจะไม่ให้เดือดร้อนอย่างแน่นอนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นายอำเภอน้ำพอง  เร่งช่วยประสานหน่วยต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อวาระแล้งมาถึง      ถ่าประชาชนเดือดร้อนต้องรีบไปช่วยอย่างเร่งด่วนและให้ทางชลประทานสำรวจและดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำทุกอ่างเก็บน้ำให้รายงานวันต่อวันจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยประชาชนต่อไป

ข่าว  ภาพ ชยุต  อนุสุริยาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น