ชาวขอนแก่น มอบสิ่งของ เงินสด ช่วย สปป ลาว

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกนำส่งสิ่งของบริจาคให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น            ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวนท้ังส้ิน 1,029,563 บาท  และสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เครื่องครัว ยารักษาโรค และโลงศพ ณ ศาลาผูกเสี่ยว

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น