10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม 2561  นายสันติ บุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่งปีนี้ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บบ้าน จาก 282 หมู่บ้าน 17 ตำบล ในอำเภอเมือง กว่า 910 คน เข้าร่วมงาน  โดยในช่วงเช้านายนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  ได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบประกาศเกียรติบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จำนวน 58 ราย

ทั้งนี้ วันที่ 10 สิงหาคม 2435  เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

 #เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น