เริ่มแล้ว งาน WOW ภูมิปัญญา สินค้า OTOP ขอนแก่น 2018

27 สิงหาคม 2561 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีเปิดงานการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  และนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน งานนี้เป็นงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งบกรมการพัฒนาชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรม ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น   ในงานพบกับคาราวานสินค้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบกา OTOP ขอนแก่น กว่า 113 บูท และมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดงาน  งาน ภูมิปัญญา สินค้า OTOP ขอนแก่น 2018 จัดระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
ในงานมีกลุ่มสินค้า OTOP มาขายสินค้าหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า  อาหาร  สมุนไพร เป็นต้น
https://www.youtube.com/watch?v=iVWZAj6YKlIเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น