เปิดแล้ว โครงการ Kan Koon Condominium 

31 สิงหาคม 2561     ที่ รร พูลแมน ขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ Kan Koon Condominium  ซึ่งโครงการตั้งอยู่บึงแก่นนคร ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งนึงของขอนแก่นก็ว่าได้ โดยรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย เช่น กงศุลจีน , แบงค์ชาติ , พระธาตุแก่นนคร(หรือที่เรียกว่าพระธาตุ 9 ชั้น) รวมไปถึงคอนโดแคนคูนของเราตั้งอยู่บนบึงแก่นนครหน้าหมู่บ้านวราสิริ ใช้เวลาเดินไม่ถึง 1 นาที ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิต 4.0 ด้วย Kan Koon Smart Living เป็นโครงการที่เน้นคุณภาพชีวิต การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทางโครงการได้รับการสนับสนุนจาก BOI สถาบันเงินทุนเข้าร่วมสนับสนุนในโครงการนี้ ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการฯ มาจนทำให้โครงการฯ นี้ได้เกิดขึ้นจริง และ เป็นโครงการต้นแบบ Smart Living ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม และ เป็นต้นแบบให้แก่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำไปสู่สังคมอุดมสุข และ ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของชาวไทย
การพัฒนาโครงการ 1 ปี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเมืองในระบบ Smart City ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมี 14 จังหวัด และมี 7 จังหวัดที่อยู่ในแผนพัฒนา ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมมากที่สุด และเดินหน้ามากที่สุด ที่เกิดจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจึงทำให้มีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ขอนแก่นจึงมีความพร้อมทางด้านธุรกิจ มีการปรับภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ดี ใช้ประโยชน์ได้จริง มีผลทางด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และในเชิงธุรกิจ เป็นศูนย์รวมของแบงค์ชาติ กรมศุลต่างๆของราชการ มีการจัดการบริหารแบบ Smart Living เรียกว่าเป็นอริยชน อุดมสุข ผู้ที่มีความพร้อมมีความเคารพกัน มีการบริการและการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความพร้อมในด้านการจัดหารายได้ มีต่างชาติเข้ามาร่วมทุน เช่น ญี่ปุ่น จีน มีบริการจัดการรองรับเกี่ยวกับที่ชาร์ตรถไฟฟ้า มีบริการรถสาธารณเข้ามาในโครงการ มีตัวจับระบบสัญญาณความปลอดภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น