เปิดแล้ว โครงการ Kan Koon Condominium 

31 สิงหาคม 2561     ที่ รร พูลแมน ขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ Kan Koon Condominium  ซึ่งโครงการตั้งอยู่บึงแก่นนคร ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งนึงของขอนแก่นก็ว่าได้ โดยรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย เช่น กงศุลจีน , แบงค์ชาติ , พระธาตุแก่นนคร(หรือที่เรียกว่าพระธาตุ 9 ชั้น) รวมไปถึงคอนโดแคนคูนของเราตั้งอยู่บนบึงแก่นนครหน้าหมู่บ้านวราสิริ ใช้เวลาเดินไม่ถึง 1 นาที ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิต 4.0 ด้วย Kan Koon Smart Living เป็นโครงการที่เน้นคุณภาพชีวิต การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทางโครงการได้รับการสนับสนุนจาก BOI สถาบันเงินทุนเข้าร่วมสนับสนุนในโครงการนี้ ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการฯ มาจนทำให้โครงการฯ นี้ได้เกิดขึ้นจริง และ เป็นโครงการต้นแบบ Smart Living ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม และ เป็นต้นแบบให้แก่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำไปสู่สังคมอุดมสุข และ ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของชาวไทย
การพัฒนาโครงการ 1 ปี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเมืองในระบบ Smart City ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมี 14 จังหวัด และมี 7 จังหวัดที่อยู่ในแผนพัฒนา ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมมากที่สุด และเดินหน้ามากที่สุด ที่เกิดจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจึงทำให้มีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ขอนแก่นจึงมีความพร้อมทางด้านธุรกิจ มีการปรับภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ดี ใช้ประโยชน์ได้จริง มีผลทางด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และในเชิงธุรกิจ เป็นศูนย์รวมของแบงค์ชาติ กรมศุลต่างๆของราชการ มีการจัดการบริหารแบบ Smart Living เรียกว่าเป็นอริยชน อุดมสุข ผู้ที่มีความพร้อมมีความเคารพกัน มีการบริการและการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความพร้อมในด้านการจัดหารายได้ มีต่างชาติเข้ามาร่วมทุน เช่น ญี่ปุ่น จีน มีบริการจัดการรองรับเกี่ยวกับที่ชาร์ตรถไฟฟ้า มีบริการรถสาธารณเข้ามาในโครงการ มีตัวจับระบบสัญญาณความปลอดภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น