ขอนแก่น ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เปิดสถานีขนส่งอัจฉริยะ

7 กันยายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมเปิดโครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สถานีขนส่งอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ครบวงจร SMART BUS TERMINAL  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้ระบบดังกล่าว จะติดตั้งที่สำนักงานขนส่งทั้ง 4 จังหวัด และสถานีขนส่งผู้โดยสารอีก 12 แห่ง    เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการเชื่อมโยงการเดินรถโดยสารประจำทาง ให้สามารถอำนวยความสะดวกในระบบได้ อาทิ ตรวจสอบการเข้าออกสถานีขนส่งของรถโดยสารประจำทาง ตรวจสอบข้อมูลการเดินรถและชานชาลา ตรวจสอบข้อมูลตารางเวลาที่รถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนั้นยังมีเครื่องทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง และทดสอบการวัดชีพจรของร่างกาย โดยระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการแล้ว ยังจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วย และทำให้กิจกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวมีปริมาณที่มากขึ้นด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น