ขอนแก่น ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เปิดสถานีขนส่งอัจฉริยะ

7 กันยายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก...