SME BANK .จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ หนุนเอสเอ็มอี ขอนแก่น เข้าถึงแหล่งทุน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานราชการ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น   อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น   คลังจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธี ฯ ระหว่างนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank) นายคำณวน สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ ตัวแทนอุตสาหกรรม นายสุคนธ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ ตัวแทนคลังจังหวัดขอนแก่น และนางนวลละออ จุลพันธ์ ตัวแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายในจังหวัดขอนแก่นเข้าถึงบริการต่างๆ จาก ธพว. ผ่าน 4 หน่วยงานดังกล่าว ช่วยคัดเลือกสมาชิกในสังกัดที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อส่งมาให้ธนาคาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษต่างๆ เช่น สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี และ สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% คงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี เป็นต้น รวมถึง เข้ารับการสนับสนุนด้านความรู้ ช่องทางตลาด และการยกระดับมาตรฐาน ผ่านการพาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น สัมมนาเสริมแกร่งธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น

นายมงคล กล่าวอีกว่า สำหรับสมาชิกของ 4 หน่วยงานราชการดังกล่าว ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ร้านค้าเครือข่ายธงฟ้าประชารัฐ ท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และโอทอป เป็นต้น รวมกว่า 20,000 กิจการ ดังนั้น ความร่วมมือพาเอสเอ็มอีขอนแก่นให้เข้าถึงความรู้คู่ทุน จึงมีความสำคัญให้เกิดการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น และต่อยอดให้ขอนแก่นก้าวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจประจำภาคอีสาน

นายมงคล กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ก.ค.-ก.ย.) ธพว. และ 4 หน่วยงาน นำร่องดำเนินการสนับสนุนเอสเอ็มอีตามความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการขอนแก่นเข้าถึงสินเชื่อแล้วถึง 214 ราย วงเงินรวมกว่า 240 ล้านบาท ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันนี้ ได้มีจัดพิธีมอบสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการขอนแก่น จำนวน 12 ราย เช่น หจก.เทพทิพย์เบเกอรี่ (2002) หจก.ทีเอช ซีเคเคฟู้ด บจก.ไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด หจก.เอส เคเจดีไซน์ และอภิสรา ผ้าไทย เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น