ขอนแก่น จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน โครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 จังหวัด ในเขตภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ สพม.เขต 25 โดยจังหวัดขอนแก่น ส่งชมรมเข้าร่วมประกวด ระดับต้นแบบ จำนวน 8 ชมรม ระดับดีเด่น จำนวน 17 ชมรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 ชมรม ซึ่งผลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลกลุ่มต้นแบบ 7 ชมรม กลุ่มดีเด่น 3 ชมรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ชมรม โดยกลุ่มต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลคือ
1.จังหวัดขอนแก่น
2.บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด
4.ชุมชนบ้านสว่าง อ.ซำสูง
5.ชุมชนบ้านดงกลาง อ.พระยืน
6.โรงเรียนกัลยาณวัตร
7.โรงเรียนขามแก่นนคร
กลุ่มดีเด่นได้แก่
1.โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน
2.โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน
3.เรือนจำกลางขอนแก่น
และขอรักษาสภาพ จำนวน 1 ชมรม
คือ บริษัทฟินิคฯ
จังหวัดขอนแก่น จะมุ่งมั่นขับเคลื่อน เพื่อลดปัญหายาเสพตติด เพื่อให้เด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคม มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนและพัฒนาเมืองหลวงแห่ง TO BE NUMBER ONE ภาคอีสาน ให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดไป..เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น