ขอนแก่น จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน โครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...