คลิปสัมภาษณ์อาจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข พูดถึงงาน startup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เพื่อ ให้ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับทราบแนวทางการช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชมคลิป เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น