AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาทสมเด็จไทยนำความรู้ยกระดับชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาทส่งเด็กไทยนำความรู้ยกระดับชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (มีคลิป) 19 กันยายน 2562 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มบริษัทอินทัชในโครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา
นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส กล่าวว่าโครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2558 จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัชประกอบด้วย บมจอินทัช บมจแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสและบมจไทยคม ทั้งนี้เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อตัวเองเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ที่มีประโยชน์สู่การประกอบอาชีพ สำหรับทุนที่มอบให้กับนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ จำนวน 200 ทุนทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครูจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาทและทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1 ล้าน 7 แสนบาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น