AIS นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมไทย

วันที่ 29 ตุลาคม  ที่โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คุณวิไล เคียงประดู่  ผช.ผอ.อาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส พร้อมด้วยทีมงาน ได้จัดกิจกรรมแนะนำแอปร้าน "ฟาร์มสุข"...

KKnews เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais”

KKnews เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น AIS ได้จัดงาน เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais” หนุนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งนำดิจิทัลสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทั่วทุกภูมิภาค เอไอเอส...