จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น      นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560   วันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรสากล เป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกร่มกันจัดงาน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการผลิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จังหวัดขอนแก่น   ทั้งนี้ได้มีการจัดวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  สำหรับการจัดงานในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น เครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสาขาขอนแก่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น สหภาพแรงงานในจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น

คลิป ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 28 เมย 2560

 

ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุจากการทำงานร้ายแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ชีวิต และทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และสาธารณชน ประกอบกับมีปัญหาด้านความคุ้มครองแรงงาน เช่น ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนด้านความปลอดภัยในการทำงานและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากลประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล  25 ทีม ตะกร้อ 15 ทีม วอลเลย์บอลชาย 9 ทีม วอลเลย์บอลหญิง 6 ทีม เปตอง 9 ทีม แบตมินตัน 14 ทีม กีฬามหาสนุกประกอบด้วย วิ่งผลัดกระสอบชาย-หญิง วิ่งสี่ขาชาย-หญิง ตีกอล์ฟชาย-หญิง และเรือบกชาย-หญิง การประกวดธิดาแรงงานอาเซียน จำนวน 25 คน จาก 24 สถานประกอบการ ประกวดขวัญใจแรงงาน (สาวประเภทสอง) จำนวน 12 ทีม การจับสลากมอบรางวัลให้กับผู้ใช้แรงงาน และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ (พาแลง) ซึ่งสถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจส่งพนักงานลูกจ้างมาร่วมงานกว่า 1,500 คน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี

1.การประกวดขวัญใจแรงงาน

ที่ 1 คุณปุณิกา อุปวรรณ์ จาก เซ็นทรัล

ที่ 2 คุณแสนพล ม่วงนิล จาก ซี เค ชูส์

ที่ 3 คุณอดิศักดิ์ ทรงอาจ จาก CP ALL

2.การประกวดธิดาแรงงานอาเซียน

ที่ 1 คุณชนิดาภา อ้นรักษ์ จาก โค้วยู่ฮะ

ที่ 2 คุณกนกวรรณ โพธิ์ไทร จาก CP ALL

ที่ 3 คุณบุษยา เพียผิว จาก TOT

วันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรสากล เป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกร่มกันจัดงาน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการผลิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จังหวัดขอนแก่น   ทั้งนี้ได้มีการจัดวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  สำหรับการจัดงานในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น เครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสาขาขอนแก่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น สหภาพแรงงานในจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น