อำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมจิตอาสา

เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00
น. ที่ตลาดเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดตลาดเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00
น. ที่ตลาดเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลภูเวียงเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ในงานมี นายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง, ตชด.ภาค2, มทบ.23 นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง และภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาด ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลภูเวียง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
เทศบาลตำบลภูเวียงเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ในงานมี นายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง, ตชด.ภาค2, มทบ.23 นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง และภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาด ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลภูเวียง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น