จิตอาสาขอนแก่น กำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ ลำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

จิตอาสาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ลำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

13 ต.ค. 63  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ ที่สะพานลำห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอน้ำพอง ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอน้ำพอง เทศบาลตำบลน้ำพอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์ดำเนินการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม

 

ที่มา  ปชส ขอนแก่น

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น