เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนอุบลรัตน์ ร้องที่ปรึกษา รมว เกษตร แก้ปัญหาการเลี้ยงปลา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงฯ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภออุบลรัตน์ และหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับ   ทั้งนี่นายอลงกรณ์ พลบุตร     ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ไปพบปะตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรับทราบปัญหาเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังมาก่อนที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ และได้ไปจดแจ้งตามมาตรา 175 ไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังไม่อนุญาตให้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งนายอลงกรณ์ พลบุตร รับปากว่าจะเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำกฎระเบียบ และข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มาหารือเพื่อหาทางออกต่อไป ในโอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว พันธุ์ปลากินพืช 100,000 ตัว และปลาบึก 9 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ บริเวณหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น