รพ ขอนแก่น รับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ จากกองทุน มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ จากกองทุน มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19
2 ธันวาคม 2563 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พญ.นาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางไพรวัลย์ พรมที รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะแพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 7 เครื่อง อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก 1 ห้อง มูลค่า 5,400,000 บาท จากกองทุน มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 นำโดย นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน นายอาณัติ ยศปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้บริหารโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง เป็นตัวแทนมอบ
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การที่ทางกองทุนบ้านปูมิตรผลได้มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในภาพรวม เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความโดดเด่น จะได้นำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้สำหรับดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น