รถไฟขอนแก่นแจ้งงดเดินรถไฟสายอีสานตั้งแต่วันที่ 9 มค– 28 กพ 64

นายสถานีรถไฟขอนแก่นแจ้งงดเดินรถไฟสายอีสานตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับคืนได้ทุกวัน

นายศักรินทร์ แสงอรุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้ การรถไฟได้มีประกาศงดขบวนรถนำเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม และตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะงดการเดินรถขบวนรถเชิงพาณิชย์สายเหนือ 8 ขบวน สายใต้ 10 ขบวน และสายอีสาน 12 ขบวน ตามนโยบายของ ศบค.ที่ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งในส่วนของสายอีสานนั้นจะงดการเดินรถ รถเร็ว,รถด่วน สายหนองคายที่จะมีขบวนที่รถด่วนพิเศษขบวนที่ 25 ขบวนที่ 26 และขบวนรถด่วนที่ 75/ ขบวนที่ 76 จะไม่มีบริการเดินรถตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม เป็นต้นไป เหลือที่เปิดบริการจะเป็นรถเร็วขบวนที่ 133 และ 134 จำนวน 1 ขบวน สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วจองตั๋วล่วงหน้า สามารถนำตั๋วโดยสารมาคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคาโดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้บริการรถไฟขบวนท้องถิ่นยังมีวิ่งให้บริการโดยมีมาตรการในการป้องกันโควิด 19 ด้วยการทำความสะอาดบนขบวนรถ การคัดกรองผู้โดยสารการ ตรวจสอบประวัติผู้โดยสาร พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ในแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น