รพ ขอนแก่น ส่งทีมงาน ช่วยงาน รพ สนามสมุทรสาคร

โรงพยาบาลขอนแก่น ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ออกปฏิบัติการช่วยภัยโควิด19 ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การเดินทางไปของทีม MERT ( Medical Emergency Response Team) หรือทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของบรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์ เจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม กำลังสนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน จังหวัดขอนแก่นจึงกำหนดออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬากลาง จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแพทย์ จำนวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 คน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลชุมแพ รวมจำนวน 18 คน ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำการคัดแยก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในขั้นต้นให้ปลอดภัย ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในพื้นที่ ทั้งนี้ ทีมแพทย์ดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบสั่งการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลเป็นชุดปฏิบัติการที่มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยหรือการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาภายใน 6 – 12 ชั่วโมงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น