ขอนแก่นพบผู้ป่วย covid รายที่ 13 พบเดินทางมาจากปทุมธานี

ขอนแก่นแถลงข่าวพบผู้ป่วย covid รายที่ 13 จากการระบาดระลอก 2 พบเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี

เมื่อเวลา 10:20 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิด 19 จากการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 1 คน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นเด็กชายอายุ 10 ขวบเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปร่วมงานเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดปทุมธานี ต่อมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ได้ทราบว่าอาและย่าที่จังหวัดปทุมธานีป่วยเป็น covid19 จึงได้เดินทางไปเยี่ยม พร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยพบว่าติด covid-19 ทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงส่งทีมเข้าสอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิดภายในครอบครัวจำนวน 8 คน ผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝางได้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจำนวน 310 คนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับผู้ป่วยรายนี้เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นการทำงานในการควบคุมโรคอย่างรวดเร็วและเป็นขั้นตอน

นายแพทย์สมชาย โชติปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้เดินทางกลับมาจากจังหวัดปทุมธานี และได้เดินทางไปโรงเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำการสอบสวนโรคว่าในช่วงที่ไปโรงเรียนได้สัมผัสใกล้ชิดกับใครบ้าง เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมรวมทั้งได้ออกแบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันโรคภายในโรงเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในพื้นที่อำเภอบ้านฝางหากมีความจำเป็น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายนี้เป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ย้ำกับอำเภอบ้านฝางให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่โดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดอย่างสูงสุดในการรับลงทะเบียนเราชนะเพื่อเป็นการป้องกันสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียน รวมถึงได้ย้ำให้มีการเฝ้าระวังในระหว่างการรับลงทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังได้เฝ้าระวังในกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากต้องมีความเข้มงวดในการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เปิด 4 ตารางเมตรต่อคน พื้นที่ปิด 5 ตารางเมตรต่อคน รวมถึงต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งก่อน ในระหว่างและหลังการทำกิจกรรมให้มีการใช้แอพพลิเคชั่นใครชนะและหมอชนะอย่างเข้มงวดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น