ชาวขอนแก่นลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิดลอตแรก 140,000 คน

ชาวขอนแก่นลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิดลอตแรก 140,000 คน มากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุ คาดฉีดได้เดือน มิ.ย.นี้

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การเตรียมการสำหรับการรองรับการฉีดวัคซีน covid 19 ให้กับ 6 กลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในส่วนของ จ.ขอนแก่น ทาง สสจ.ขอนแก่น ได้มีการตั้งมิสเตอร์วัคซีนรับผิดชอบในการฉีดวัคซีนโดยตรง ซึ่งวัคซีนในลอตที่ 2 ของแอสต้าเซเนก้า จะเดินทางถึงประเทศไทยในเดือน มิ.ย. และจะถูกส่งมอบให้กับพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการฉีดในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้พบว่าชาวขอนแก่นได้ขึ้นทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 รวมทั้งหมด 140,000 คน มากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุรวมกว่า 60,000 คน โดยชาวขอนแก่นจะได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

ขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยัง รพ.ของรัฐ ในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัดในการเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ โดย 1 คน ต้องใช้เวลาในการฉีดและดูอาการ ซึ่งต้องใช้เวลาในทุกขั้นตอนประมาณ 40 นาที รวมไปถึงเตรียมหารือร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ซึ่งหากจะเข้าร่วมเป็นจุดบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ก็จะต้องมีการตรวจมาตรฐานการให้บริการและการจัดระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น