ขอนแก่น เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 4 หมื่นคน พร้อมกระจายจุดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงมากที่สุด

ขอนแก่น เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 4 หมื่นคน พร้อมกระจายจุดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงมากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

21 พ.ค. 64 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการฉีดวัคซีน covid-19 ในรอบแรกไปแล้วตามที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้สำหรับเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ในการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นหัวเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับบุคลากรด่านหน้า ในกลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคธุรกิจบางส่วนแล้วประมาณ 25,000 คน และสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ประมาณ15,000 คน รวมประมาณ 4 หมื่นคน ซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามที่จะกระจายกลุ่มผู้ได้รับการฉีดวัคซีนออกไปให้มากขึ้น เช่น การกระจายไปยังกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งสาธารณะ และรถแท็กซี่ ซึ่งหากจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม จะได้มีการกระจายไปยังองค์กรธุรกิจอื่นๆ ด้วย โดยได้มีการวางแผนฉีดวัคซีนในกลุ่มของสนามบินขอนแก่นด้วย ซึ่งถือเป็นจุดที่มีผู้คนเดินทางไป-มา ทางเครื่องบิน ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน รวมทั้งกลุ่มร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในสนามบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบิน ผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถ Smart City bus ให้ได้รับการฉีดวัคซีนกระจายออกไปครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน
โดยในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ประมาณ 46,000 คน และจุดแรกที่จังหวัดขอนแก่น ได้วางสถานที่ฉีดวัคซีนไว้จะกระจายอยู่ใน 26 อำเภอ รวม 45 จุด รวมทั้งจะมีการปรับแผนเพิ่มเติม หากได้รับวัคซีนเพิ่มเติมมาอีก รวมถึงการปรับพื้นที่ในการฉีดวัคซีนตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุเอาไว้หากมีจำนวนมากน้อย โดยจุดที่วางไว้สามารถฉีดได้ประมาณ 3,000 คนต่อจุด และบางจุดอาจจะเป็นจุดที่มีผู้ลงทะเบียนจำนวนน้อยจะมีการวางไว้เพียง 200 คน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้แจ้งความจำนงไว้ โดยขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและคนไทยทั่วทั้งประเทศ ในการลงทะเบียน ผ่าน Application หมอพร้อม ในการรับการฉีดวัคซีนให้ได้ขั้นต่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน เพื่อความสามารถในการบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความสูญเปล่าของวัคซีน โดยวัคซีน 1 หลอด จะมีจำนวนปริมาณขั้นต่ำในการฉีดให้กับประชาชนได้ประมาณ 10 คน ขั้นสูงคือ 12 คน

ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งเดินหน้าการจัดการอบรมสัมมนา ซึ่งมีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ศบค. ได้กำหนดไว้ คือไม่เกิน 50 คน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ รวมถึงมีมาตรการดูแลตลาดต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ปกติ ขณะนี้ประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการของรัฐบาล มีการออกมาจับจ่ายใช้สอย มีการใช้จ่ายตามร้านอาหารต่างๆมากขึ้น ส่วนการแข่งขันกีฬา ได้เริ่มส่งสัญญาณให้มีการแข่งขันกีฬาโดยการจำกัดจำนวนผู้ชม ซึ่งหากทุกคนมีความพร้อมใจกันในการรับวัคซีนได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ก็เชื่อมั่นว่าจะฟื้นตัวระบบเศรษฐกิจได้ทั้งหมดและจะมีแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น