ขอนแก่น ขุดลอกท่อและคลองระบายน้ำที่อุดตัน รองรับหน้าฝนปีนี้

ขอนแก่น ขุดลอกท่อและคลองระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนริมบึงหนองโคตร เพื่อให้น้ำไหลสะดวกรองรับหน้าฝนปีนี้
วันที่ 8  มิถุนายน  2565 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมขุดลอกท่อและทำความสะอาดคลองระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนสาธารณะริมบึงหนองโคตร เริ่มจากคลองร่องน้ำสาธารณะข้างหมู่บ้านชลลดา เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และและหน่วยทหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืช เศษสวะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ และเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ เป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ และมีการการพร่องน้ำที่บึงหนองโคตร ขุดลอกผักตบชวาและขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำบริเวณคลองส่งน้ำ ข้างหมู่บ้านชลดา ไหลผ่านมายังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นและไหลผ่านเมืองขอนแก่นไปสู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองไปยังลำห้วยพระคือไปสู่ประตูน้ำ D 8 ก่อนไหลไปสู่แม่น้ำชี โดยเป็นการบูรณาการทำงานกัน ทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมืองขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมในการเร่งการระบายน้ำ โดยคาดการณ์ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พยากรณ์อากาศไว้ว่า จะมีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 30 ปี โดยวันนี้จะมีการคิกอ๊อฟพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น