จนท การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

จนท การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง พบว่าน้ำมีคุณภาพดี และพร้อมที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายสุเมธ แว่นประชา...

ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานฯ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฯ

จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานฯ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 เลือกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปรางกู่ วัดกู่ประภาชัย อ.น้ำพอง จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันที่ 6 เมษายน และวันที่ 8-9 เมษายน...