อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก

อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดสระทรงศิลา ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น...

13-15 เมย ชมงาน khonkaen  Water Festival 2024 ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี

13-15 เมย ชมงาน khonkaen  Water Festival 2024 ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี 13 เม.ย. 67 ที่ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , พระครูบุญชากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี...

เริ่มแล้วงานประเพณีตรุษไทภูผาม่าน ปี 67

เริ่มแล้วงานประเพณีตรุษไทภูผาม่าน ปี 67 ประเพณีตรุษไทภูผาม่าน เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณที่ถือปฏิบัติทั้งทางราชการและประชาชนทั่วไป ...

เปิดแล้วงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

เปิดแล้วงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 8 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราขการจังหวัดจอนแก่น...