ชาวบ้านผู้สูงอายุ ปลื้ม ทหารร.8 พัน.2′ มอบผ้าห่มกันหนาวให้คลายหนาว

ชาวบ้านผู้สูงอายุ ปลื้ม ทหารร.8 พัน.2' มอบผ้าห่มกันหนาวให้คลายหนาว เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง หน่วยงานทหาร กับประชาชน และ เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบก ที่มีต่อประชาชน โดยได้รับการตอบรับจาก...

“อบจ.ขอนแก่น” ขานรับสังคมผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน

"อบจ.ขอนแก่น" ขานรับสังคมผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน อบจ.ขอนแก่น เปิดโครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมทั้งการเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน จ.ขอนแก่น...

“ร.ร.ผู้สูงอายุปันสุข บ้านสันติสุข”ขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5

"ร.ร.ผู้สูงอายุปันสุข บ้านสันติสุข"ขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 โรงเรียนผู้สูงอายุปันสุข บ้านสันติสุข ขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ผู้สูงอายุมีความสุข...

“กขป.”จับมือ “สปสช. “เสริมแกร่ง อาสาสมัครเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น สื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

"กขป."จับมือ "สปสช. "เสริมแกร่ง อาสาสมัครเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น สื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กขป. 7 ร่วมกับ สปสช. 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่7 และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น...

“กขป.7″จับมือ “สปสช. 7 “จัดเวทีเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์

"กขป.7"จับมือ "สปสช. 7 "จัดเวทีเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์ กขป. 7 ร่วมกับ สปสช. 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่7 และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธ์ ร่วมพัฒนากลไกการสื่อสาร...