พช ขอนแก่นประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด .5 ก.พ.2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด...