“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

"มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น"ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมเพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมเพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ Ozone Village Khon Kaen นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์...

ขอนแก่นจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี...

จิตอาสา ขอนแก่น พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสา ขอนแก่น พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 พค 2666 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ...