“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก

"มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น" ผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก ราชมงคลขอนแก่น ประชุมร่วม TCEB สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขอนแก่น ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่าย...

วิศวะจิตอาสา ‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม

วิศวะจิตอาสา 'มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น' ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นผลงาน ที่มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...

“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น”จับมือ เนคเทค สวทช.พัฒนาหลักสูตรการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน

"มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น"จับมือ เนคเทค สวทช.พัฒนาหลักสูตรการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต ขอนแก่น ร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค...

‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ติวเข้ม!อบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EV

'มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น'ติวเข้ม!อบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EV ศบท. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดมทีมวิทยากรร่วมฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EV ขานรับนโนยบายพลังงานทดแทน...