สาธารณสุข เตือน ชาวขอนแก่น เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เตือน ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดี สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดขอนแก่น...

มข เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

มข เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute : CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานการค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2560  ณ โรงแรมพูลแมน ...